DNA werk 085 485 3700 of info@dnawerk.nl

Opleiding beveiliger evenementen

Wil jij de opleiding beveiliger evenementen volgen meld je bij ons aan.

Voorwaarde:

 • 105 uur stage lopen tegen stagevergoeding van € 7 per uur;
 • reiskosten €0,14 per kilometer naar de stageplek;
 • opleidingskosten €650 dit is inclusief begeleiding en 1 x examen;
 • beschikbaar in de komende maanden zoals Koningsdag en 5 mei;
 • Screening medewerkers goedkeur;
 • duur van de opleiding afhankelijk van beschikbaarheid kandidaat;
 • Les locatie Zwolle of Nieuwegein. Bij meer dan 10 aanmeldingen kan het ook op een andere locatie.

Alle medewerkers die werkzaam zijn voor een particuliere beveiligingsorganisatie of een recherchebureau worden door de afdeling Korpscheftaken van de politie gescreend op betrouwbaarheid. Beveiligingsorganisaties en recherchebureaus moeten voor elke medewerker apart toestemming aanvragen bij de korpschef.

Screening opleiding beveiliger evenementen

De korpschef screent de medewerkers. Om de screening te doorstaan, mag de werknemer:

  • de laatste 8 jaar geen gevangenisstraf of taakstraf voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • de laatste 4 jaar geen geldboete, strafbeschikking of transactie voor het plegen van een misdrijf opgelegd hebben gekregen;
  • niet op grond van andere bekende en relevante feiten onvoldoende betrouwbaar of geschikt worden geacht. De korpschef kan negatief oordelen als er een proces-verbaal is opgesteld maar dit niet tot een veroordeling heeft geleid, op grond van sepots, of als er aanwijzingen zijn dat de leidinggevende in criminele kringen verkeert. Ook als er niet aan de overige in de regelgeving gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan dit bij de beoordeling een rol spelen.

Als het betrouwbaarheidsonderzoek van de afdeling Korpscheftaken van de politie geen bijzonderheden oplevert en de medewerker het vereiste diploma heeft (of een ontheffing daarvoor), verleent de korpschef toestemming.

Beveiliger evenementenBeveiliger evenementen

Een beveiliger evenementen is een beveiliger die zich beroepsmatig bezighoudt met de beveiliging van publieksevenementen. Door deze diversiteit van bezoekers wordt van de beveiliger evenementen verwacht dat hij kennis heeft van uiteenlopende zaken waarmee hij geconfronteerd kan worden.

Sinds het begin van de jaren 90 van de 20e eeuw heeft zich binnen de particuliere beveiliging een specialisatie, evenementenbeveiliging, ontwikkeld. De taak van bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in evenementenbeveiliging is het in de hand houden van feesten en andere evenementen, en zorgen dat ruzies niet uit de hand lopen. De evenementenbeveiliger moet daarom beschikken over specifieke kennis en vaardigheden ten aanzien van het beveiligen van publieksevenementen.

Ontstaan van de opleiding beveiliger evenementen

In samenwerking met het ECABO en de SVPB ontwikkelde de SOEB (Opleidingsfonds van de VBE, de Vereniging van Beveiligingsorganisaties voor Evenementen) de nieuwe functie-opleiding ESO. Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De theorie bevat twee modules over de volgende onderwerpen:

 • Werken binnen wettelijke kaders 2 (module uit Beveiliger 2)
 • Gebeurtenisbeveiliging.

De module event security behandelt specifiek de evenementenbeveiliging en alle daarbij behorende aspecten. Het geheel wordt getoetst door de SVPB. Na het behalen van de theoretische toetsen kan men de hieraan verbonden praktijkopleiding voor kandidaat-ESO volgen. Deze praktijkopleiding dient te worden gevolgd in een erkend ESO-leerbedrijf. De kandidaat-ESO mag pas aan de praktijk beginnen na het behalen van het voornoemde theorie examen. Nadat de kandidaat zowel de theorie als de praktijk succesvol doorlopen heeft, kan hij of zij in het bezit komen van het certificaat Event Security Officer.

Opleiding beveiliger (ESO)

In de evenementen- en horeca beveiliging kennen we twee functies: de Event Security Officer (ESO) opgeleide beveiliger en de Horecaportier. Beiden functies verschillen in opleidingstraject, examinering en hebben andersluidende wet- en regelgeving. SFCB streeft ernaar om de opleidingsverschillen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen, dan wel op te heffen. De ESO-beveiliger is werkzaam tijdens evenementen, de horecaportier in horecagelegenheden.

Taken opleiding beveiliger

De taken van de ESO-beveiliger zijn in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, de WPBR, vastgelegd. In deze wet wordt onder ESO een beveiliger verstaan die is aangesteld ter beveiliging van personen en goederen tijdens een evenement. Bijvoorbeeld dancefeesten, concerten, braderieën of op evenementen met veel publiek zoals Koningsdag, maar ook tijdens kleinere bijeenkomsten waar veiligheid een vereiste is.

Beveiligingswerkzaamheden mogen worden gericht op:
• Het bewaken van de veiligheid van personen en goederen;
• Het waken tegen verstoring van de openbare orde en rust op terreinen en in gebouwen;
Om het beroep ESO-beveiliger te mogen uitoefenen dient men in bezit te zijn van een diploma waarna een beveiligingspas aangevraagd kan worden bij de politie.

Opleiding beveiliger

SFCB werkt samen met Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) om het opleidingsmateriaal af te stemmen op dagelijkse praktijk. Werkgevers en werknemers zijn hierbij betrokken. SVPB geeft op haar site uitvoerige informatie over het examenprogramma en exameneisen.

Om het diploma ESO te behalen, moeten drie examenonderdelen worden afgelegd. Event Security en Wettelijke Kaders, beiden schriftelijk en Praktijkopdrachten ESO, mondeling. Na het behalen van de beide schriftelijke examens mag een kandidaat als stagiair een jaar lang werkzaam zijn om zich in de praktijk te bekwamen en voor te bereiden op het mondelinge examen. De stagiair ontvangt hiervoor een groene ESO-pas en voert zijn opdrachten tijdens minimaal zes verschillende evenementen uit bij een door ECABO geregistreerde organisatie. Deze organisatie beschikt over minimaal één Praktijkbeoordelaar ESO.

KLEUREN BEVEILIGINGSPASSEN

Werk je in de beveiliging, dan ben je verplicht een legitimatiebewijs bij je te dragen met daarop gegevens zoals je naam, de naam van het bedrijf waarvoor je werkt en je vergunningsnummer. Deze pas wordt afgegeven na screening door de politie en dien je te kunnen tonen op elk (redelijk) verzoek.
Wist je dat er maar liefst 5 verschillende kleuren beveiligingspassen zijn? Waar staan die kleuren voor?

Grijs
Dit legitimatiebewijs heeft een grijze boven- en onderbalk op de voorzijde, en een grijze bovenbalk op de achterzijde. Deze kleur pas is bestemd voor de medewerker die particuliere beveiligingswerkzaamheden verricht én in bezit is van het diploma Beveiliger van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties.

Groen
Deze pas is voor beveiligers in opleiding, die op het moment dat ze beveiligingswerkzaamheden verrichten kunnen aantonen de praktijkopleiding voor het diploma Beveiliger volgen. De groene identiteitspas is maximaal 12 maanden geldig.

Blauw
De blauwe pas is voor de Event Security Officer. De persoon die de op dit legitimatiebewijs omschreven staat mag beveiligingswerkzaamheden verrichten voor een organisatie met een beperking. Te denken valt hierbij aan evenementenbeveiliging of persoonsbeveiliging tijdens een evenement, of werkzaamheden als horecaportier.

Oranje
Houders van een oranje beveiligingspas zijn voetbalstewards in betaald en amateurvoetbal. Ze beveiligen vlak voor, tijdens en na een voetbalwedstrijd het stadion en zijn directe omgeving.

Geel
Dan is er ook nog de gele pas, bestemd voor particuliere rechercheurs, deze wordt afgegeven indien de persoon in bezit is van het diploma Particulier Onderzoeker óf van een erkenning EU-beroepskwalificaties voor werkzaamheden als particulier rechercheur.

Identificatie op verzoek
Je moet deze pas kunnen tonen op elk redelijk verzoek, bijvoorbeeld wanneer iemand je ernaar vraagt terwijl je beveiligingswerkzaamheden uitvoert. Jouw foto dient erop te staan, evenals je volledige naam, telefoonnummer, geboortedatum, vergunningsnummer (ND- of Nederlands Dienstnummer, afgegeven door Justis), de geldigheidsdatums van de pas en het pasnummer. Op de achterkant van de pas kan nog staan binnen welke beperking je deze werkzaamheden mag uitvoeren, zoals bepaald in artikel 13, lid 3 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR).

Meld je aan via info@dnawerk.nl met onderwerp opleiding beveiliging of vul het formulier in op onze website. Kijk ook eens naar onze combi-functie zoals lader/loser/evenementenbeveiliger

 

Sluit Menu